20

Přijď si zažít Plzeň!

Prožij semestr nebo dva v hlavním městě piva!

Chceš poznat jinou kulturu a studovat v srdci Evropy? Super!

Plzeň je město s více než 700-ti letou historií, kde tě čeká spousta kulturních, společenských, sportovních a outdoorových zážitků. Potkáš tu přátelské lidi a studium a životní náklady tě nepoloží.

Jak se přihlásit

Pokud máte zájem o krátkodobou studijní stáž, kontaktujte svého fakultního koordinátora na Vaší univerzitě, který Vás provede celým procesem. Předměty, které u nás můžete v angličtině studovat, jsou uvedeny níže v dokumentech.

Jak se přihlásit?

Přihlášku si podáš elektronicky na eprihlaska.zcu.cz a nahraješ požadované přílohy. Přihláška je otevřená do 15. dubna 2021.

Zpět nahoru

Co musím k přihlášce předložit?

Při podání elektronické přihlášky nezapomeň nahrát také následující dokumenty ve formátu pdf:

  • výpis známek ze střední školy – tzv. Transcript of records (s průměry za každý rok),
  • maturitnívysvědčení; v případě maturitní zkoušky složené v zahraničí rozhodnutí o uznání zahraničního vzdělání nebo potvrzení zahraničního vzdělání z vyhlášky děkana „Posouzení zahraničního vzdělání pro účely přijímacího řízení do studijních programů Fakulty elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni" – dokument nalezneš zde.
  • potvrzení(certifikát) o vykonání zkoušky z anglického jazyka na úrovni B1 (TOEIC, IELTS, FCE, ECL, TOEFL, PTE, Duolingo) – netýká se uchazečů, jejichž rodným jazykem je angličtina a absolventů středních škol se studijním programem v anglickém jazyce (nutné potvrzení ze střední školy)
Zpět nahoru

Skládá se na FEL přijímací zkouška?

Ne, u nás se přijímací zkouška nedělá. Tvou přihlášku a její přílohy zkontrolujeme a pokud splňují všechny požadavky, přijmeme Tě ke studiu.

Uchazeči, kteří se ucházejí o doktorský studijní program, se budou muset osobně nebo formou videokonference zúčastnit přijímacího pohovoru před jmenovanou komisí. Podrobnosti o obsahu pohovoru jsou popsány níže na tomto webu v sekci Doktorské studium.

Zpět nahoru

Jak dlouho trvá studium?

Bakalářský studijní program – 3 roky

Magisterský studijní program – 2 roky

Doktorský studijní program – 4 roky

Zpět nahoru

Kolik budu za studium platit?

Školné v anglických studijních programech je 4000 EUR ročně.

Zpět nahoru

Mám nárok na stipendium?

Samozřejmě! Nejštědřejší je stipendium na studijní výsledky, kde pokud budeš řádně a dobře studovat, můžeš po vyhodnocení výsledků studia na konci akademického roku získat až 4000 EUR ročně. Nabízíme také ubytovací stipendium, Start-Up stipendium za vynikající výsledky předchozího studia nebo jiná různá stipendia posuzovaná a udělovaná individuálně. Celkově můžeš získat až 4500 EUR ročně. Celý popis najdeš na tomto webu v části Školné a stipendijní program.

Zpět nahoru

Jak mohu požádat o vízum, co k tomu budu potřebovat?

Za účelem urychlení Tvé žádosti o schůzku na zastupitelském úřadě České republiky Tě ihned po rozhodnutí o přijetí na fakultu zařadíme do tzv. „Režimu Student“, díky němuž dostaneš termín schůzky v co nejkratší možné době.

K podání žádosti o vízum budeš potřebovat dokumenty vydané univerzitou a poté další dokumenty vyžadované samotnou ambasádou, které jsou uvedeny na jejich webových stránkách.

Ihned po přijetí ke studiu Ti zašleme Rozhodnutí o přijetí, Smlouvu o ubytování a v případě potřeby též dokumenty související s aktuální situací ohledně COVID-19.

Jsi-li pozván na pohovor na zastupitelský úřad, buď připraven odpovědět na otázky týkající se studijního programu, který sis vybral, naší univerzity a fakulty, Tvé motivace ke studiu v České republice atd. Pokud si nejsi jist / jista, co na otázky odpovědět, podívej se na naše webové stránky nebo nás kontaktuj pro další informace.

Zpět nahoru

Do kdy musím přijet?

Akademický rok začíná na konci září. Pokud se hlásíš ke studiu bakalářského nebo magisterského studijního programu, musíš zde být fyzicky přítomen / přítomna k zápisu do studia na začátku semestru, tj. do konce září, abys nezmeškal / nezmeškala žádné hodiny.

Pokud se hlásíš do doktorského studijního programu, posuzuje se příjezd individuálně, avšak mělo by to být nejpozději do konce října.

Zpět nahoru

Jak se dostanu do Plzně?

Přiletíš na mezinárodní letiště v Praze. Plzeň je od Prahy vzdálená asi 100 km a dostanete se sem autobusem, vlakem nebo taxíkem.

Podívej se na jízdní řády autobusů / vlaků z Prahy do Plzně

Zpět nahoru

Pomůže mi někdo, až přijedu?

Určitě! Na ZČU existuje International Office, kde Ti pomohou s většinou problémů, se kterými se můžeš setkat. Kromě toho také získáš plnou podporu našeho oddělení mezinárodních vztahů na fakultě, kam se vždy můžeš obrátit s každodenními problémy nebo získat odpověď na Tvé otázky.

Po příjezdu do Plzně Ti pomůžeme s ubytováním, otevřením českého bankovního účtu, poradíme s českou SIM kartou, orientací v kampusu a ve městě atd.

Zpět nahoru

Jaké jsou životní náklady?

Náklady na život v České republice  jsou velmi rozumné. Kvalita vzdělání je srovnatelná s ostatními zeměmi světa a životní náklady Tě neporazí 😉 Podívej se na průměrné výdaje:

 

Poplatky hrazené studujícím

Přibližná výše (EUR)

Zdravotní pojištění 

450-540 ročně (v závislosti na zvolené zdravotní pojišťovně)

Ubytování na kolejích ZČU

90-130 měsíčně

Ubytování v privátu

210 měsíčně

Předplatné na MHD – 1. rok

Zdarma – hradí fakulta studentům 1. ročníku v rámci studentských výhod

Předplatné na MHD – další roky 

7 měsíčně

Strava (ZČU menza a vlastní)

130 měsíčně

Ostatní – studijní materiály, kulturní vyžití atd.

70 měsíčně

Zpět nahoru

Kde budu bydlet?

Západočeská univerzita má po městě několik kolejí a všechny jsou snadno dostupné pěšky nebo veřejnou dopravou. Cena za ubytování na kolejích ZČU je velmi příznivá a zahrnuje veškeré služby a wi-fi. Ubytování v koleji je mezinárodním studentům zaručeno a před svým příjezdem dostaneš smlouvu, kterou budeš potřebovat pro žádost o vízum.

Pokud dáváš přednost vyšší životní úrovni, můžeš si najít ubytování v soukromí kdekoli po městě, nebo využít komplexu bytových domů Unicity Living, které se nachází nedaleko Univerzity.

Zpět nahoru

Jak to funguje s městskou hromadnou dopravou?

Systém městské dopravy je v Plzni na velmi dobré úrovni. Bez mrknutí oka se dostaneš kamkoli po městě. Je to bezpečné, rychlé a levné. A co víc, v rámci studentských výhod mají naši studenti 1. ročníku bezplatné předplatné na 1 rok!

Zpět nahoru

Co mohu dělat ve volném čase?

Plzeň je univerzitní město, které nabízí spoustu příležitostí, jak si užít studentský život. Existuje spousta způsobů, jak trávit volný čas - navštívit divadla, kina nebo muzea, zasportovat si v halách, tělocvičnách a fitness centrech anebo na venkovních sportovištích, chodit na procházky, běhat či vyrazit do krásné přírody v okolí a mnoho dalších možností.

Zpět nahoru

Mohu vzít s sebou manžela / manželku / člena rodiny / přítele / přítelkyni?

To je na Tobě. A to doslova ve všem 😊

Služby, které poskytujeme zahraničním studentům, nezahrnují žádné služby pro doprovázející členy rodiny nebo jiné blízké osoby. Za veškeré výdaje a péči o tyto osoby plně odpovídá student / studentka. Fakulta neposkytuje žádné záruky ani záruky týkající se víz, ubytování a dalších práv pobytu jakýchkoli doprovázejících blízkých osob.

Zpět nahoru

Nenašel / nenašla jsi odpověď na svou otázku?

Kontaktuj nás na apply@fel.zcu.cz, jsme tu, abychom Ti se vším pomohli a poradili!

Zpět nahoru