132_rehor

Michal Řehoř

Kdy jste ukončil svá studia na FEL?  
Promoval jsem v roce 2010. 

Jaký obor jste na FEL studoval?  
Jak bakalářské, tak i magisterské studium jsem absolvoval v programu Aplikovaná elektrotechnika. 

140_rehor_clanek

Proč jste se rozhodl pro studium zrovna na FEL? 
Protože jsem jako střední školu studoval elektrotechniku, byla pro mě FEL asi jedinou logickou volbou. Na konkrétní bod v rozhodování si už bohužel nepamatuji. Přihlášku ke studiu jsem si podal jak na ZČU, tak na ČVUT, ale protože Plzeň je z mého pohledu město mnohem „přívětivější“ pro život, rozhodl jsem se pro Plzeň. 

Jak byste ohodnotil přístup a podporu ze strany školy? Konkrétně vyučujících, garantů předmětů?  
Z tohoto pohledu si, myslím, nemám vůbec na co stěžovat. Nebyl jsem příklad pilného studenta a plnými doušky si užíval studentského života. Až si spíš myslím, že tato otázka by byla vhodnější formulovaná opačně, a to, jak byste zhodnotil svůj přistup ke studiu a ke škole 😊 

Jak byste ohodnotil přístup a podporu studijního oddělení?  
Vždy korektní přístup a vyšli vstříc. 

Jak hodnotíte kvalitu studovaných předmětů?  
Už je to pár let…Aplikovaná elektrotechnika byla celkem specifická v tom, že výběr předmětů byl celkem volný a záběr poměrně široký. S kvalitou bych asi úplně problém neměl. Ale to „rozkročení“ předmětu od mikroprocesorů, elektroniky, přes točivé stroje, výkonovou elektrotechniku až elektroenergetice je poměrně náročné a třeba předmět Teorie elektrických strojů 2 už bylo pro mě skoro KO 😊  
 
Jak hodnotíte možnost zapojení do výzkumné činnosti v průběhu studia na FEL?  
Já jsem tuto možnost nevyužil, takže nemohu soudit, a úplně si nevzpomínám, že by toto bylo někde propagováno. 

Pracoval jste během studia? Absolvoval jste stáže, zapojil se do činností na fakultě nebo měl pracovní poměr mimo fakultu?  
Měl jsem prakticky přes celé studium pracovní poměr mimo fakultu u firmy, která sídlila na Borských polích. 

Pomáhala Vám ZČU a FEL s rozvojem Vašich schopností pro budoucí kariéru? Tuzemské a zahraniční stáže, jazykové kurzy apod.?  
Tady bohužel nemohu napsat nic pozitivního. Výuka jazyků byla za nás naprosto tristní a bohužel se situace podle mých zkušeností z pohovorů s uchazeči o zaměstnání takřka nezměnila.  

Je něco, co vám v náplni studia s ohledem na budoucí uplatnění na trhu práce chybělo?  
Rozhodně více práce ve skupině, právě již zmiňovaná jazyková připravenost a myslím si, že ani prezentační dovednosti jsem si ze studia úplně neodnesl…  

Jak jste po ukončení studia hledal zaměstnání?  
Pro mě to bylo celkem snadné, krize z roku 2008 byla pryč a v jižních Čechách nabíraly tenkrát společnosti Bosch, Würth a Rohde & Schwarz. Byl jsem na pohovorech, a protože v Boschi to bylo více směrem k projektovému vedení a spíš mechanice, ve Würthu zase spíš k obchodu, rozhodl jsem se pro Rohde & Schwarz, abych pokračoval v tom, co jsem vystudoval. 

Jak dlouho Vám trvalo najít zaměstnání po ukončení studia?  
Zhruba 2 měsíce. 

Pracujete v regionu, odkud pocházíte?  
Pocházím z Karlovarského kraje a na jih Čech jsem se přestěhoval ani ne tak za prací, jako za tehdejší přítelkyní, dnes manželkou.  

Pracujete v oboru, který jste studoval? 
Ano, jestli je v Čechách nějaká firma, kde může člověk vysokoškolsky vzdělaný v elektrotechnickém oboru najít uplatnění a rozvíjet svoje znalosti a schopnosti dál, pak je to rozhodně Rohde & Schwarz.  

Jaká je Vaše současná pracovní pozice?  
Vedoucí technického oddělení, což je tým o 90ti většinou  vzdělaných kolezích, v němž se realizuje částečně vývoj částí našich produktů včetně elektronické a mechanické konstrukce, vývoj testovacích systémů, akreditované kalibrace, robotika a automatizace, digitalizace atd… Dále pak vedu indirektně mezinárodní tým pro NPI – new product introduction, kde s kolegy z Německa a Singapuru pracujeme na zavádění produktů do výroby. Odtud i poznámka o kvalitě výuky jazyků na VŠ 😊 

Co je podle Vás největším přínosem ze studia na FEL?  
Pro mě konkrétně je/byl největším přínosem rozvoj schopnosti analýzy problematiky a následné syntézy přetavené do řešení. Nevím, jestli je to přímo přínos univerzity, ale vybudoval jsem si takový vnitřní „motor“ pro sebevzdělávání, protože člověk pracující v takovém oboru se musí neustále rozvíjet a koukat kolem, co se kde děje, a jelikož jsem v kontaktu se špičkovými technologiemi, můžu potvrdit, že jakmile člověk zaspí, stojí ho dohánění třikrát tolik energie. Studium tedy položilo základy, ale tím „práce“ rozhodně nekončí, ba naopak… 

Jak hodnotíte celkovou úroveň a kvalitu vzdělání získaného na ZČU, konkrétně FEL?  
Zrovna v oboru elektroniky a vf techniky nepatří FEL k nejlepším v republice. Nicméně pro výkonovou elektrotechniku a energetiku podle mého nemá úplně konkurenci. 

Doporučil byste tedy FEL zájemcům o studium a proč?  
Rozhodně. Společně s programy zaměřenými na programování, digitalizaci a se strojírenstvím jsou a budou tato odvětví základem prosperity české společnosti. Bohužel tomu musí jít naproti nejen vysoké školy, ale celá společnost. Nikdo neříká, že to studium není náročnější než na jiných vysokých školách, ale ta investovaná energie se následně v zaměstnání vrátí v podobě odpovídajícího platového ohodnocení a rozhodně také v podobě práce na velmi zajímavých produktech a projektech. Nesmíme zapomenout, že ať už mluvíme o neuvěřitelně zprofanovaném výrazu Průmysl 4.0, o digitalizace obecně, sítích 5G, mobilních telefonech, smart domácnostech atd., všude je základ elektronika. V dopravě pak dominuje výkonová elektrotechnika a samozřejmě někdo ten celý řetězec musí zásobovat od elektráren přes přenosovou soustavu el. energií. To vše pokrývají obory, které se na FEL vyučují.