Státní závěrečná zkouška

Státní závěrečná zkouška (SZZ) v oborech navazujícího magisterského studia Fakulty elektrotechnické se skládá z ústní části SZZ a z obhajoby diplomové práce.

Státní závěrečná zkouška je na základě akreditace tvořena předměty státní závěrečné zkoušky. Ústní část SZZ se koná zpravidla v jednom termínu (kromě situací, kdy student koná státní zkoušku z některého předmětu, resp. obhajobu kvalifikační práce, v opravném termínu).