Státní závěrečná zkouška

Státní závěrečná zkouška (SZZ) v oborech navazujícího magisterského studia Fakulty elektrotechnické se skládá z ústní části SZZ a z obhajoby diplomové práce.

Státní závěrečná zkouška je na základě akreditace tvořena předměty státní závěrečné zkoušky. Ústní část SZZ se koná zpravidla v jednom termínu (kromě situací, kdy student koná státní zkoušku z některého předmětu, resp. obhajobu kvalifikační práce, v opravném termínu).

Rozpis státních závěrečných zkoušek zveřejňuje příslušná katedra nejméně jeden kalendářní týden před jejich konáním.

Přesný termín konání státních závěrečné zkoušky naleznete, po přihlášení, na portále ZČU (portal.zcu.cz – Zápis na termíny), příp. ve svém osobním rozvrhu (portal.zcu.czStudiumMoje StudiumPrůběh studia a rozvrh – portlet Prohlížení – záložka Rozvrh).