Disertační práce

Disertační práce je výsledkem řešení konkrétního vědeckého úkolu.

Na konci studium probíhá obhajoba disertační práce (ODP).

Nejméně dva týdny před termínem obhajoby jsou disertační práce a posudky oponentů zpřístupněny veřejnosti na děkanátu FEL ZČU, Univerzitní 26, Plzeň - Bory, kancelář EU202, telefon 377 63 40 15.

AKtuální SDZ a ODP