Individuální studijní plán

Studium v doktorském studijním programu probíhá podle individuálního studijního plánu (ISP). Studijní plán navrhuje školitel po projednání se studentem. Individuální studijní plán určuje rozpis studia ve studijním programu / studijním oboru, zejména časovou a obsahovou posloupnost odborných předmětů a dalších studijních aktivit, formu jejich studia a způsob ověření dosažených výsledků.