14

Doktorské studium

Prohlubte si svoji specializaci a věnujte se pod vedením odborného školitele výzkumu a projektům, které vás zajímají nejvíce a nastartují vaši kariéru.
Podat e-přihlášku Nabídka studia

Absolventi odpovídajícího vysokoškolského magisterského studia mají možnost rozšířit si své vědomosti v doktorském studiu na Fakultě elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni. Toto studium představuje třetí, nejvyšší stupeň vysokoškolského studia, je prezenční nebo kombinované (externí) a jeho standardní délka je 4 roky.

V průběhu studia se do dvou let od zahájení skládá státní doktorská zkouška a do čtyř let se ukončuje obhajobou disertační práce. Absolventům studia se uděluje akademický titul ”doktor” (ve zkratce ”Ph.D.” uváděné za jménem). Všechny doktorské obory je možné na FEL v Plzni studovat rovněž v angličtině. Všechny studijní programy jsou dostupné pro osoby se zdravotním postižením.

Obory doktorského studia:
- Elektroenergetika - prezenční / kombinovaná forma
- Elektronika - prezenční / kombinovaná forma
- Elektrotechnika - prezenční / kombinovaná forma

Výhody doktorského studia na Fakultě elektrotechnické

1. Možnost zapojit se do týmu FEL/RICE a získat práci již během studia v unikátních mezinárodně uznávaných týmech FEL/RICE.
2. Příležitost učit se od školitelů, kteří jsou světově uznávanými odborníky. Spoluprací s nimi získáte referenci pro zaměstnání, která by pro Vás byla jinak nedostupná.
3. Spolupracovat na světově unikátních výzkumných a vývojových projektech, spolupracovat s nejvýznamnějšími průmyslovými podniky.
4. Možnost cestovat po celém světě. Na zahraničních konferencích a stážích získáte zajímavé kontakty a potkáte významné osobnosti.
5. Ve studijních programech vyučovaných v českém jazyce stipendium až 15.000 Kč měsíčně, které může být navýšeno o výkonnostní odměny formou mimořádných stipendií a případně odměny z projektů, na kterých budete pracovat.

Součástí studia je studijní pobyt v zahraničí.

Titul: doktor, Ph.D.
Forma: prezenční nebo kombinovaná
Jazyk výuky: čeština nebo angličtina