110_ak_senat

Seznam předmětů
v navazujícím magisterském studiu


Elektronika a informační technologie
specializace: Elektronika

První ročník - zimní semestr

První ročník - letní semestr

Druhý ročník - letní semestr


Elektronika a informační technologie
specializace: Informační a komunikační technologie

První ročník - zimní semestr

Povinné předměty

Povinně volitelné předměty

První ročník - letní semestr

Druhý ročník - zimní semestr

Druhý ročník - letní semestr


Elektronika a informační technologie
specializace: Výkonová elektronika

První ročník - zimní semestr

První ročník - letní semestr

Druhý ročník - zimní semestr

Druhý ročník - letní semestr


Materiály a technologie pro elektrotechniku

Druhý ročník - letní semestr


Výkonové systémy a elektroenergetika
specializace: Elektroenergetika

První ročník - zimní semestr


Výkonové systémy a elektroenergetika
specializace: Elektrické stroje


Výkonové systémy a elektroenergetika
specializace: Výkonové elektronické technologie a pohony

První ročník - letní semestr


Aplikovaná elektrotechnika (kombinovaná forma studia)

První ročník - zimní semestr

Druhý ročník - zimní semestr

Povinné předměty

Povinně volitelné předměty

Druhý ročník - letní semestr