12

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM

Rozšiřte si znalosti získané během bakalářského studia a specializujte se do hloubky. Vyberte si z nabídky navazujících oborů a získejte titul Ing.
PODEJ PŘIHLÁŠKU JAK SE PŘIHLÁSIT

VÝKONOVÉ SYSTÉMY A ELEKTROENERGETIKA

Navazující studijní program Výkonové systémy a elektroenergetika rozšiřuje absolventům bakalářského studia odborné znalosti z oblasti silnoproudé elektrotechniky a elektroenergetiky a dále je prohlubuje ve zvolené specializaci. 

Titul: Inženýr, Ing.
Délka studia: 2 roky
Forma: prezenční
Jazyk výuky: čeština nebo angličtina

Možnost studijních stáží v zahraničí: ano

Výhody programu

Program nabízí specializaci ve třech podprogramech:

 • Výkonové elektronické technologie a pohony
 • Elektrické stroje
 • Elektroenergetika

Po jeho absolvování zvládnete řešit složité technické problémy spojené s novými technologiemi a požadavky na řízení průmyslových systémů a s vyšším stupněm automatizace výroby.

Díky tomu snadno najdete uplatnění.

Informace o dalších výhodách a stipendiích najdete zde.

Možnosti uplatnění

Absolventi najdou uplatnění  jako:

Konstruktéři projektanti pracovníci na zkušebnách v elektrotechnických závodech pracovníci v energetickém průmyslu a v řadě různých úřadů a institucí.

Významní zaměstnavatelé

ABB  ČEZ a. s. ČEPS a.s. Siemens ZAT Příbram a.s KB elektro ZF Engineering Plzeň  Škoda Electric Brush SEM Škoda Transportation  Metrostav TES Vsetín ETD-BEZ transformátory Inelsev motory Litvínov skupina E.On

CO SE NAUČÍTE

Naučíte se rozumět aktuálním požadavkům výkonových systémů a technologickým trendům v elektroenergetice a řešit praktické provozní výzvy.

Získáte odborné znalosti v těchto oblastech:

 • systémy pro zajištění zásobování elektřinou, 
 • požadavky na kvalitu elektřiny, EMC zařízení a průmyslových systémů, 
 • užití a spotřeba elektrické energie, 
 • možnosti užití elektrických strojů a výkonových elektronických systémů,
 • základy elektrotepelné a světelné techniky,
 • vliv elektrického zařízení na napájecí soustavu, 
 • principy minimalizace negativních jevů. 

Magisterské studium navštěvuje 86 % našich bakalářů. Přidejte se! Podat e-přihlášku

SPECIALIZACE STUDIJNÍHO PROGRAMU

Výkonové elektronické technologie a pohony

Získáte odborné znalosti v těchto oblastech:

 • nové struktury výkonových polovodičových měničů a pohonů, měničů a pohonů se zvýšenou energetickou účinností a vysokou hustotou výkonu,
 • elektrické systémy pro dopravní prostředky, roboty a manipulátory, průmyslové a energetické technologie, energetické sítě a mechatronické systémy,
 • návrhování výkonových elektronických technologií,
 • projektování elektrických pohonů a navrhování moderních způsobů jejich řízení.

Zaujala vás tato specializace? Přihlaste se už dnes! Podat e-přihlášku

Elektrické stroje

Získáte odborné znalosti v těchto oblastech:

 • nové principy, materiály a technologie výroby moderních elektrických strojů a jejich konstrukčních uspořádáních,
 • metody chlazení a odvodu ztrátového tepla,
 • moderní způsoby jejich elektromagnetického, tepelného a mechanického návrhu,
 • simulace a modelování provozních parametrů moderních elektrických strojů pro různé zatěžovací režimy.

Zaujala vás tato specializace? Přihlaste se už dnes!  Podat e-přihlášku

Elektroenergetika

Získáte odborné znalosti v těchto oblastech:

 • výroba, přenos, distribuce a užití elektrické a tepelné energie,
 • provozní i poruchové stavy elektrizační soustavy,
 • modelování a simulace provozních a poruchových stavů,
 • řešení zvýšených nároků na operativní řízení elektrických sítí v souvislosti s rostoucím podílem decentralizovaných zdrojů,
 • řízení elektrických sítí v souvislosti s rostoucími požadavky na spolehlivost a kvalitu dodávek elektrické energie.

Při zaměření se na provoz a řízení elektrizační soustavy dokážete navrhnout:

 • jednotlivé prvky elektrických sítí,
 • systémy chránění a zabezpečení.

Při zaměření na technologie výroby elektrické a tepelné energie získáte znalosti o:

 • provozu a návrhu technologií konvenčních i nekonvenčních zdrojů,
 • technologiích určených ke zlepšení energetické účinnosti systémů,
 • možnostech snížení dopadu energetického průmyslu na životní prostředí.

Zaujala vás tato specializace? Přihlaste se už dnes! Podat e-přihlášku

CO ŘÍKAJÍ NAŠI STUDENTI

Přehrajte si video a zjistěte o programu Výkonové systémy a elektroenergetika více.

V menu nahoře najdete všechny magisterské studijní programy. Vyberte si ten nejlepší pro vás!

ELEKTRONIKA A INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

Navazující  studijní program Elektronika a informační technologie vám umožní rozšířit si znalosti z elektroniky a IT a dále je prohloubit ve zvolené specializaci. 

Titul: Inženýr, Ing.
Doba studia: 2 roky
Forma: prezenční
Jazyk výuky: čeština

Možnost studijních stáží v zahraničí: ano

Výhody programu

Po absolvování zvládnete řešit složité technické problémy, které s sebou přinášejí:

 • nové technologie,
 • nové požadavky na tech. úroveň a
 • specifika elektronických a komunikačních systémů.

Díky tomu snadno najdete uplatnění.

Informace o dalších výhodách včetně stipendií najdete zde.

Možnosti uplatnění

Absolventi najdou uplatnění  jako:

Technologové projektoví manažeři manažeři ve výrobě, obchodu a servisu pracovníci zkušeben specialisté metrologických laboratoří vývojoví a výzkumní pracovníci.

Významní zaměstnavatelé

Bosch České Budějovice • ČEZ • ČEPS • Škoda Auto • Škoda Electric • Panasonic • Siemens • Omexon • Eurosoft • Continental Automotive • Škoda Transportation • DAIKIN • státní správa.

CO SE NAUČÍTE

Získáte odborné znalosti v těchto oblastech:

 • návrh, vývoj, realizace a diagnostika, informačních a komunikačních systémů,
 • výkonová elektronika a elektrické pohony,
 • programování,
 • syntéza elektronických a komunikačních obvodů,
 • návrh a syntéza provozně bezpečných systémů,
 • aplikace senzorové techniky a komunikačních a sběrnicových systémů,
 • aplikace elektronických systémů pro řízení průmyslových procesů a
 • elektromagnetická kompatibilita ve vysokofrekvenční a nízkofrekvenční oblasti.

Magisterské studium navštěvuje 86 % našich bakalářů. Přidejte se!

Podat e-přihlášku

SPECIALIZACE STUDIJNÍHO PROGRAMU

Elektronika

Získáte odborné znalosti v těchto oblastech:

 • návrh a vývoj analogových, číslicových procesorových struktur elektronických systémů,
 • programování elektronických systémů včetně diagnostických nástrojů s využitím prostředků pro modelování a simulace,
 • fyzikální instrumentace, zejména návrh detektorů ionizujícího záření,
 • elektronické systémy pro získání a zpracování dat z detektorů.

Zaujala vás tato specializace? Přihlaste se už dnes!  Podat e-přihlášku

Informační a komunikační technologie

Získáte odborné znalosti v těchto oblastech:

 • komunikační a multimediální systémy,
 • kosmické technologie,
 • mikrovlnná technika
 • komunikační a počítačové sítě a funkčně bezpečné systémy.

Zaujala vás tato specializace? Přihlaste se už dnes!  Podat e-přihlášku 

Výkonová elektronika 

Získáte odborné znalosti v těchto oblastech:

 • nové struktury výkonových polovodičových měničů a pohonů, 
 • nové struktury měničů a pohonů se zvýšenou energetickou účinností a vysokou hustotou výkonu,
 • elektrické systémy pro dopravní prostředky, roboty a manipulátory, průmyslové a energetické technologie a mechatronické systémy,
 • moderní způsoby řízení výše uvedených systémů. 

Jako absolventi dokážete navrhovat, realizovat a programovat řídicí systémy pro průmyslové a automatizační technologie, dopravní systémy i energetické aplikace.

Zaujala vás tato specializace? Přihlaste se už dnes!  Podat e-přihlášku

CO ŘÍKAJÍ NAŠI STUDENTI

Přehrajte si video a zjistěte o programu Elektronika a informační technologie více.

V menu nahoře najdete všechny magisterské studijní programy. Vyberte si ten nejlepší pro vás!

MATERIÁLY A TECHNOLOGIE PRO ELEKTROTECHNIKU

Navazující studijní program Materiály a technologie pro elektrotechniku připravuje odborníky se zaměřením na vývoj a aplikace elektrotechnických materiálů, výrobní technologie a jejich řízení v oblasti elektrotechnického průmyslu. 

Titul: Inženýr, Ing.
Délka studia: 2 roky
Forma: prezenční
Jazyk výuky: čeština

Možnost studijních stáží v zahraničí: ano

Výhody programu

Díky koncepci studijního programu získáte nejen potřebné teoretické znalosti, ale i ty praktické. Snadno tak najdete uplatnění.

Po jeho absolvování můžete:

 • využít získané znalosti na odborných a vedoucích pozicích v praxi,
 • pokračovat v doktorském studijním programu,
 • samostatně podnikat v oboru.

Informace o dalších výhodách včetně stipendií najdete zde.

Možnosti uplatnění

Absolventi najdou uplatnění  jako:

Technologové projektoví manažeři manažeři ve výrobě, obchodu a servisu pracovníci zkušeben specialisté metrologických laboratoří vývojoví a výzkumní pracovníci.

Významní zaměstnavatelé

 Škoda Transportation  Škoda Electric ČEZ  Bosch České Budějovice  Škoda Auto  Panasonic  KOSTAL  MB Tech Valeo  Automotive Light • WITTE Automotive  ZF Engineering Plzeň Siemens   DAIKIN • ČEPS  státní správa.

CO SE NAUČÍTE

V průběhu studia programu Materiály a technologie pro elektrotechniku se naučíte:

 • prakticky využívat znalosti o elektrotechnických výrobcích a způsobech jejich výroby a likvidace,
 • správně diagnostikovat a řešit problémy materiálů a technologií v elektrotechnice a elektronice,
 • samostatně aplikovat nabyté znalosti v odborných projektech.

Magisterské studium navštěvuje 86 % našich bakalářů. Přidejte se!

Podat e-přihlášku

SPECIALIZACE STUDIJNÍHO PROGRAMU

V rámci studijního programu Materiály a technologie pro elektrotechniku získáte odborné znalosti zejména v těchto oblastech:

 • životní cyklus elektrotechnického výrobku (od návrhu, přes realizaci po provoz včetně likvidace a recyklace),
 • konvenční i speciální materiály a technologie
 • diagnostické metody,
 • metody a nástroje pro řízení procesů v rámci celého životního cyklu výrobku,
 • řešení problémů, které jsou důležité pro budoucí udržitelnost a konkurenceschopnost průmyslu.

Velký důraz je kladen na přípravu pro samostatnou tvůrčí práci formou zapojení do odborných projektů.

Základním rysem studijního programu je multidisciplinarita s uplatněním v mnoha průmyslových oborech.

Další odborná specializace

Proniknete do principů a aplikací v oblastech materiálů a technologií v elektrotechnice. Zároveň si osvojíte odborné znalosti v těchto oblastech: 

 • polovodičové, magnetické a dielektrické materiály, 
 • problematika kontaktování, 
 • výrobní a diagnostické procesy,
 • pokročilé materiály a technologie jako 
  • organická elektronika,
  • tištěná elektronika, 
  • flexibilní elektronika, 
  • nositelná elektronika, 
  • smart textilie, 
  • senzorika, 
  • nanotechnologie, 
  • ekologické materiálové zdroje aj.
 • metody jejich charakterizace a interpretace naměřených dat.

Tento obor vás skvěle připraví na kariéru v elektrotechnickém průmyslu a ve firmách zabývajících se materiály, technologiemi a vývojem elektrotechnických výrobků.

Zaujal vás studijní obor Materiály a technologie pro elektrotechniku? Přihlašte se už dnes! Podat e-přihlášku

CO ŘÍKAJÍ NAŠI STUDENTI

Přehrajte si video a zjistěte o programu Materiály a technologie pro elektrotechniku více.

V menu nahoře najdete všechny magisterské studijní programy. Vyberte si ten nejlepší pro vás!

APLIKOVANÁ ELEKTROTECHNIKA

Studijní program Aplikovaná elektrotechnika vám umožňuje prohloubit si široký univerzální základ napříč všemi oblastmi elektrotechniky a získat detailní vhled do problematiky jednotlivých oborů.

Titul: Inženýr, Ing.
Doba studia: 2 roky
Forma: kombinovaná
Jazyk výuky: čeština

Možnost studijních stáží v zahraničí: ano

Výhody programu

Absolvování programu vám umožní nalézt uplatnění v mezioborových aplikacích i v celé řadě specializovaných oborů. 

Můžete si vybrat mezi zaměřením na silnoproudouslaboproudou elektrotechniku. Díky tomu budete po absolvování studia velmi adaptabilní při hledání zaměstnání. 

Informace o dalších výhodách a o stipendiích najdete zde.

Možnosti uplatnění

Absolventi najdou uplatnění  jako:
konstruktéři technologové projektanti manažeři výzkumní a vývojoví pracovníci pracovníci zkušeben se zaměřením nejen na elektrotechniku pracovníci pro konfiguraci a provozování komunikačních zařízení řízení dopravních systémů • zaměstnanci elektráren, tepláren nebo rozvoden elektrické energie 

Významní zaměstnavatelé

Rohde & Schwarz ZF Engineering EATON ČEPS ABB Škoda Transportation Škoda Electric ČEZ Bosch České Budějovice Škoda Auto Panasonic KOSTAL AKKA Valeo Automotive Light Continental Automotive WITTE Automotive Siemens Omexon Eurosoft DAIKIN Brush  a další.

CO SE NAUČÍTE

Prohloubíte si teoretické základy i aplikační znalosti v rámci elektrotechniky s přesahem do dalších oborů. V rámci zvoleného zaměření:

 • získáte erudici v odborných elektrotechnických tématech,
 • specializujete se na vybranou podoblast aplikované elektrotechniky,
 • naučíte se prakticky řešit aktuální výzvy v oboru slaboproudu a silnoproudu.

Magisterské studium navštěvuje 86 % našich bakalářů. Přidejte se!

SPECIALIZACE STUDIJNÍHO PROGRAMU

Slaboproudá elektrotechnika

Jako absolventi slaboproudé elektrotechniky budete umět:

 • použít znalosti z IT pro elektrotechnické a související aplikace,
 • vysvětlit zpracování signálu a zvolit řídicí sběrnici podle typu systému,
 • vyprojektovat propojení průmyslových řídicích systémů pomocí průmyslových sběrnic a komunikací,
 • pracovat s odbornými databázemi, 
 • tvořit elektrotechnická schémata a dokumenty,
 • analyzovat projekt s vestavěnou elektronikou.

Silnoproudá elektrotechnika

Jako absolventi silnoproudé elektrotechniky budete umět:

 • vysvětlit principy řešení přenosových a rozvodných sítí z hlediska konstrukce i způsobu provozu, provozní a ekonomický význam,
 • navrhnout elektrické schéma elektrárny, 
 • vypočítat velikosti zdrojů vlastní spotřeby a minimální potřebný zkratový výkon,
 • provádět bilanci energetických soustav a určit ukazatele zatížení, 
 • rozčlenit náklady na výrobu elektrické energie do příslušných kategorií,
 • navrhnout a dimenzovat elektrické pohony a vypočítat charakteristiky elektrického stroje, 
 • navrhnout výkonové elektronické systémy,
 • používat senzory teploty, senzory mechanických veličin, senzory zabezpečovacích systémů, senzory pro automobilový průmysl, průtokoměry.

Zaujal vás studijní obor Aplikovaná elektrotechnika? Přihlaste se ještě dnes! Podat e-přihlášku

CO ŘÍKAJÍ NAŠI STUDENTI

Přehrajte si video a zjistěte o programu Aplikovaná elektrotechnika více.

V menu nahoře najdete všechny magisterské studijní programy. Vyberte si ten nejlepší pro vás!