108_patrik_kalaj

Patrik Kalaj

Kdy jste studoval na FEL?

Bakalářské v roce 2012-2015, navazující magisterské 2015-2017.

125_kalaj_clanek2

Jaký obor jste na FEL studoval/a?

Aplikovanou elektrotechniku a následně Dopravní elektroinženýrství a autoelektronika (se zaměřením na elektrickou trakci) 

Proč jste se rozhodl pro studium na FEL?

Už o dětských let jsem se zajímal o elektrotechniku, proto při výběru jak střední tak i vysoké školy byla jasná volba školy se zaměřením na elektrotechniku. No a po dnech otevřených dveří na různých školách jsem se jasně rozhodl, že chci chodit na FEL.      

Jak byste ohodnotil přístup a podporu ze strany školy – vyučujících, garantů předmětů?

Vyučující vždy rádi zodpověděli otázky, pomohli při studiu a oceňovali zájem o problematiku. 

A přístup studijního oddělení?

Studijní oddělení na FEL je nejlepší na ZČU. Se vším pomůžou, poradí a vždy s úsměvem. 

Jak hodnotíte kvalitu studovaných předmětů?

Kvalita předmětů je na FEL na velmi vysoké úrovni. Předměty jsou dobře správcovány a vedeny. Navíc jsem si mohl teoretické znalosti a poznatky vyzkoušet na reálných zařízeních. 

Jak hodnotíte možnost zapojení do výzkumné činnosti v průběhu studia na FEL?

K výzkumné činnosti jsem se dostal až v rámci doktorského studia a je to zkušenost k nezaplacení. Dostal jsem se takto k projektům, které v běžné praxi jen tak člověk nezakusí. Jedná se samozřejmě o experimenty, vývojové prototypy atd.

124_kalaj_clanek

Pracoval jste při studiu? Například stáže, zapojení do činností na fakultě, nebo jste měl pracovní poměr mimo fakultu?

Ne.

Pomáhala Vám ZČU nebo konkrétně FEL s rozvojem Vašich schopností pro budoucí kariéru? Tuzemské a zahraniční stáže, jazykové kurzy apod.? Můžete uvést příklad?

Navštěvoval jsem kurzy angličtiny.

Je něco, co vám v náplni studia s ohledem na budoucí uplatnění na trhu práce chybělo?

Nic mě nenapadá, člověk se pak stejně musí sžít s firemními postupy a softwarem atd.

Jak jste hledal zaměstnání po ukončení studia?

Během akce ‚‚Veletrh pracovních příležitostí‘‘na ZČU v Plzni.

Jak dlouho Vám trvalo najít zaměstnání po ukončení studia?

Prakticky hned, byl jsem na 3 pracovních pohovorech a všechny vyšly, ale i přes to jsem se rozhodl pokračovat ve studiu jako doktorand.

Pracujete v regionu, odkud pocházíte?

Těžko říct…podle kraje ano podle okresu ne.

Pracujete v oboru, který jste vystudoval?

Ano.

Jaká je Vaše současná pracovní pozice?

Doktorand na FEL, vědecko-výzkumný pracovník na RICE.

126_kalaj_clanek3

Jakou máte perspektivu budoucího kariérního rozvoje?

Více se podílet na klíčových projektech.

Co je podle Vás největším přínosem ze studia na FEL?

Možnost si vše, co si student poslechne na přednášce, vyzkoušet prakticky na cvičeních.  

Jak hodnotíte celkovou úroveň a kvalitu vzdělání získaného na ZČU, FEL?

Kvalita titulu z FEL je na velmi slušné úrovni. Firmy to moc dobře vědí a o absolventy z FEL je velký zájem, mluvím z vlastní zkušenosti a i zkušenosti ostatních kamarádů, kteří FEL absolvovali.

Doporučil byste FEL zájemcům o studium? Proč?

Ano, doporučil. Je to fakulta s celou řadou odborníků, od kterých je dobré se něco přiučit.