Kdy jste ukončil studium na FEL? 
V roce 1999. 

Jaký obor jste na FEL studoval? 
Byl to obor Elektroenergetika. 

Proč jste se rozhodl právě pro studium na FEL? 
Vždy jsem měl o danou problematiku zájem. 

Jak byste ohodnotil přístup a podporu ze strany školy – vyučujících, garantů předmětů? 
Vše hodnotím výborně, nevzpomínám si, že by byly nějaké problémy. 

A jak byste ohodnotil přístup a podporu ze strany studijního oddělení? 
Taktéž na výbornou. 

Jak zpětně hodnotíte kvalitu studovaných předmětů? 
Do třetice na výbornou. 

Jak hodnotíte možnost zapojení do výzkumné činnosti v průběhu studia na FEL? 
Nějaké nabídky byly, ale nevyužil jsem je. 

Pracoval jste při studiu? Stáže, zapojení do činností na fakultě nebo pracovní poměr mimo fakultu? 
Zapojil jsem se jako výpomoc při tvorbě studijních materiálů na katedře. 

Pomáhala Vám ZČU / FEL s rozvojem Vašich schopností pro budoucí kariéru – tuzemské a zahraniční stáže, jazykové kurzy apod.? Můžete uvést příklad? 
Ano. Absolvoval jsem stáže na elektrárnách v ČR. 

Je něco, co vám v náplni studia s ohledem na budoucí uplatnění na trhu práce chybělo?
Nechybělo mi nic.

Jak jste hledal zaměstnání po ukončení studia? 
Využil jsem nabídky SPŠ na pozici učitele odborných předmětů po ukončení civilní služby. 

Pracujete v regionu, odkud pocházíte? 
Ano. 

Pracujete v oboru, který jste studoval? 
Taktéž ano. 

Jaká je Vaše současná pracovní pozice? 
Jsem učitelem odborných předmětů. 

Jaký byl Váš nástupní plat? 
10 – 20 tis. 

Jaký je Váš současný měsíční příjem? 
35 – 45 tis. 

Co je podle Vás největším přínosem ze studia na FEL? 
Odborné Informace a zkušenosti od výborných pedagogů. 

Jak hodnotíte celkovou úroveň a kvalitu vzdělání získaného na ZČU / FEL? 
Jako výbornou. 

Doporučil byste FEL zájemcům o studium a proč? 
Ano, FEL v Plzni mohu jen doporučit!