118_lauseckerova

Jana Lauseckerová

Kdy jste ukončila studium na FEL?
Studium jsem ukončila v roce 2012. 

A jaký obor jste na FEL studovala?
Na magisterském studiu jsem studovala Průmyslovou elektroniku a elektromechaniku. 

Proč jste se rozhodla právě pro studium na FEL?
Jsem absolventka střední průmyslové školy, takže pro mě byla FEL jasná volba. 

Jak byste ohodnotila přístup a podporu ze strany školy? Vyučujících, garantů předmětů?
Vyučující byli ochotni zodpovídat dotazy, znovu také vysvětlit problematiku probíraného tématu a oceňovali vždy náš zájem o problematiku.

Jak byste ohodnotila přístup a podporu ze strany studijního oddělení?
Studijní oddělení bylo perfektní. Skvělý přístup, podpora, ochota a snaha pomoci se vším, co jsme potřebovali. 

Jak byste zhodnotila kvalitu studovaných předmětů? 
Předměty na FEL jsou podle mého názoru na vysoké úrovni. Osobně bych ocenila o trochu více praxe. 

A co možnost zapojení do výzkumné činnosti v průběhu studia na FEL?
K výzkumné činnosti jsem se nedostala, i když fakulta tyto možnosti nabízí. Nemohu tedy hodnotit ze své zkušenosti, ale troufám si říct, že stojí za to se zapojit. 

134_lauseckerova_clanek

Pracovala jste při studiu? Stáže, zapojení do činností na fakultě, pracovní poměr mimo fakultu?
Pracovala jsem mimo fakultu i mimo obor, a nelituji toho. Jiná práce mi dala jinou perspektivu, a jiné schopnosti, které se mi dnes velmi hodí. 

Pomáhala Vám ZČU / FEL s rozvojem Vašich schopností pro budoucí kariéru – tuzemské a zahraniční stáže, jazykové kurzy apod.? Můžete uvést příklad?
Absolvovala jsem jazykové kurzy, konkrétně angličtinu a italštinu. Dnes jsem v každodenním kontaktu s jinými jednotkami ABB po celém světě a bez angličtiny bych se ve své práci neobešla. 

 

Je něco, co vám v náplni studia s ohledem na budoucí uplatnění na trhu práce chybělo?
Studium vám dá potřebné znalosti a základ, ale je třeba se vzdělávat dál a jít s dobou. Nelze očekávat, že co se naučíte na univerzitě, vám vystačí celý život.  

Jak jste hledala zaměstnání a jak dlouho vám trvalo ho najít?
Práci, která mě bude bavit, jsem hledala již před ukončením studia a bylo to poměrně rychlé.  Od kamarádů jsem slyšela na ABB samou chválu, a tak jsem poslala životopis. V Operačním centru ABB v Plzni jsem začala pracovat již před ukončením studia na částečný úvazek a pracuji tam i nyní.

Pracujete v regionu, odkud pocházíte?
Ne, po studiu jsem v Plzni zůstala, ale nepocházím odtud. 

 

Pracujete v oboru, který jste studovala?
Ne. 

Na jakou pozici jste do ABB nastoupila a jaké byly vaše první dny ve společnosti?
Do ABB jsem nastoupila jako systémová inženýrka. Do dvou týdnů jsem odjela pracovat do švýcarské pobočky ABB, kde jsem se dvěma přestávkami strávila své první dva roky ve společnosti. 

134_lauseckerova_clanek2

Na jaké pozici pracujete nyní a co je její náplní?
To je teď trochu komplikované. Má současná pozice pokrývá širokou škálu činností. Navrhuji řídicí systémy pro elektrárny, mám na starosti vedení projektů, a ještě i koordinuji interní tým. Právě jsem také ve fázi změny pracovní náplně a pozice. 

Jak vidíte ze svého pohledu práci na takovéto pozici a co vám přináší?
Spíše než jak vidím svoji práci bych chtěla zmínit, co mi moje pozice přinesla. Moje pozice mi umožnila strávit 2 roky na stavbě elektrárny v Jihoafrické republice. Umožnila mi taky skoro 2 roky pracovat ve Švýcarsku. Nyní pracuji na jaderné elektrárně ve Finsku. Díky této práci, jsem si rozšířila svoje technické znalosti a dovednosti. Pracovala jsem na zajímavých projektech a poznala jsem a zažila tolik nových a zajímavých věcí, které bych neměla v jiné firmě možnost poznat a zažít.  

Co je vaším hnacím motorem pro práci v ABB a jak dobíjíte baterky po pracovní době? Daří se vám skloubit práci a volnočasové aktivity?
Práce v ABB mě baví a kolektiv v práci je skvělý, není třeba dalšího hnacího motoru. Myslím, že se mi daří skloubit práci i volnočasové aktivity. 

Jakou máte perspektivu budoucího kariérního rozvoje?
Perspektivu mám takovou, jakou si ji udělám. Firma mě podporuje v kariérním růstu. Pomáhá mi dosáhnout cílů, které si stanovím. Možností je v ABB spoustu a je jen na vás, abyste tyto nabízené možnosti využili. 

Co je podle Vás největším přínosem ze studia na FEL?
Vyučující poměrně dobře motivují a stimulují studenty a vedou je k samostatné práci. Studijní obory jsou dobře strukturované a různorodé. 

Jak hodnotíte celkovou úroveň a kvalitu vzdělání získaného na ZČU / FEL?
Úroveň FEL a ZČU je velmi dobrá. Celá řada absolventů i studentů této univerzity je dnes také mými kolegy v práci, a nejen naše firma má o absolventy i studenty této univerzity zájem. 

Doporučila byste FEL zájemcům o studium a proč? 
Ano doporučila, protože na fakultě je spousta odborníků, a možností se něco naučit. 

134_lauseckerova_clanek3

Máte nějakou radu pro uchazeče, kteří chtějí najít práci podle svých představ?
Poradila bych jim se zajímat o to, co budou dělat, v jakém kolektivu a zda je to bude bavit.