Jaký je rok ukončení Vašeho studia na FEL? 
Studium jsem ukončil v roce 1975 na tehdejší Vysoké škole strojní a elektrotechnické v Plzni (předchůdce dnešní FEL). 

Jaký obor jste na FEL studoval? 
Byl to obor Silnoproudá elektrotechnika se zaměřením na užití elektrické energie. 

Proč jste se rozhodl zrovna pro studium na FEL? 
Od dětství mne zajímala technika, tak jsem studoval na SPŠ strojní v Táboře a dále pokračoval na Vysokou školu strojní a elektrotechnickou do Plzně.  

Jak byste ohodnotil přístup a podporu ze strany školy – vyučujících, garantů předmětů? 
Vyučující byli nároční, přísní, objektivní. Konkrétně ve vypisování termínů zkoušek, případně kvalifikovaných zápočtů vycházeli studentům vstříc. 

Jak byste ohodnotil přístup a podporu ze strany studijního oddělení? 
Ono vlastně nebylo co řešit. Pravidla byla pevně dána (zkoušky – počet pokusů, termíny, podmínky postupu do dalšího ročníku, snad jen 1 zkouška se mohla odložit do října).  

Jak hodnotíte kvalitu studovaných předmětů? 
Kvalita technických předmětů vesměs na nejvyšší úrovni. Vyučující z akademické obce byly velké osobnosti, např.  prof. Langer, doc. Kožený – Elektrické teplo, doc. Kule – Elektrické pohony, prof. Vondrášek – Výkonová elektronika, prof. Mayer – Elektrické obvody a další.  
Spojení s praxí zajišťovali přední odborníci ze Škodových závodů. 

Jak hodnotíte možnost zapojení do výzkumné činnosti v průběhu studia na FEL? 
Ano, studenti měli možnost se na katedrách zapojit jako pomocné vědecké síly. 

Pracoval jste při studiu? Nějaké stáže, zapojení do činností na fakultě, pracovní poměr mimo fakultu? 
Z časových důvodů nepracoval, snažil jsem se dosahovat co nejlepších studijních výsledků. 

Pomáhala Vám ZČU / FEL s rozvojem Vašich schopností pro budoucí kariéru? Například tuzemské a zahraniční stáže, jazykové kurzy apod.? Můžete uvést příklad? 
Zúčastnil jsem se jen tuzemských exkurzí. 

Je něco, co vám v náplni studia s ohledem na budoucí uplatnění na trhu práce chybělo? 
Ne, nic mi nechybělo. 
 
Jak jste hledal zaměstnání po ukončení studia? 
Při studiích jsem o prázdninách pracoval v Kovosvitu Sezimovo Ústí, takže po promoci jsem zde logicky pokračoval, a to v oddělení elektrokonstrukce obráběcích strojů.  

Jak dlouho Vám trvalo najít zaměstnání po ukončení studia? 
Viz předešlá otázka - do zaměstnání jsem nastoupil okamžitě. 

Pracujete v regionu, odkud pocházíte? 
Ne, nepracuji. 

Pracujete v oboru, který jste studoval? 
Využívám spoustu poznatků ze studovaného oboru.  

Jaká je Vaše současná pracovní pozice? 
Pracuji jako učitel odborných předmětů. 

Jaký byl Váš nástupní plat? (rozmezí)  
Tuším asi 1700,- Kč. 

Jaký je Váš současný měsíční příjem? (rozmezí)  
Kolem 30 – ti tisíc. 

Co je pro Vás největším přínosem ze studia na FEL?  
Získání perfektních znalostí, vedení k samostatnosti, osobní odpovědnosti. 

Jak hodnotíte celkovou úroveň a kvalitu vzdělání získaného na ZČU / FEL? 
Výuka jak teoretických, tak praktických předmětů (teorie, praktická cvičení) byla na nejvyšší úrovni. 

Doporučil byste FEL zájemcům o studium? A proč? 
Rozhodně doporučil a doporučuji - můj syn je také absolventem FEL!