Koordinátoři Fakulty elektrotechnické

Od akademického roku 2004/2005 byla na Fakultě elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni zřízena skupina studentů, pojmenovaná jako Koordinátoři (KOO).

Tato skupina studentů slouží jako průvodci studiem na naší fakultě pro nastupující studenty.

Na ročníkových pohovorech seznamujeme studenty s kreditním systémem, zápočty, zkouškami, zkušebním řádem, imatrikulacemi, atd.

Svým osobitým a neformálním přístupem je studentům blíže a komunikace probíhá na úrovni student – student.

Koordinátory je možno kontaktovat na e-mailu: koo@fel.zcu.cz

Více informací lze získat na https://www.facebook.com/KOOFELZCU