Předzápis do dalšího ročníku

V souladu se Studijním a zkušebním řádem je každý student Fakulty elektrotechnické povinen provést předběžný zápis (předzápis) na další akademický rok.

Student se při předzápisu volí svůj osobní studijní plán, tj. přihlášením se ke studiu daných předmětů v následujícím akademickém roce.

Průběh a termíny předzápisu upravuje aktuální pokyn prorektora, vyhláška děkana FEL a případné další doplňující dokumenty.

Předzápis se provádí na Portále ZČU, informace naleznete v dokumentech níže a na webových stránkách predzapis.zcu.cz.

Standardní (předzápisové) rozvrhy naleznete: